Back
دار
دار بادام
دار به‌ڵاڵوک
دار بەڕوو
دار بەی
دار تاوگ
دار توو
دار توێکڵ
دار تۆفانە
دار حەیزەران
دار خز
دار خورما
Back
دار خیاتە
دار دەرزی
دار دەماخ
دار زه‌یتوون
دار سرنچک
دار سماق
دار سیواک
دار سێو
دار شێڵانه‌
دار عەناو
دار عەنبە
دار قندق
Back
دار قه‌سپ
دار قۆخ
دار لیمۆ
دار میسواک
دار مێڵەو
دار مەڵهەمە سوورە
دار مەڵهەمە سوورە
دار نارنج
دار نارنگی
دار هەرمێ
دار هەنار
دار هەنجیر
Back
دار هەنجیری کێوی
دار هەڵوو
دار وزم
دار وێوڵ
دار پستە
دار چنار
دار ژانوبا
دار کاج
دار کافوور
دار کێکف
دار کەوکەو
دار گه‌ز
Back
دار گویژ
دار گوێز
دار گۆچوەن
دار گیلاس
دار گەزۆ
دار یاس
داربه‌نک
داربەن
دارتووبا
دارخورمای واشینگتۆن
دارستان
دارسووژن
Back
دارمێشه‌
داره‌ وه‌ن
داره‌وه‌ن
داره‌ڕه‌ش
دارووجان
دارچنار
دارچک
دارچۆلەکە
دارچینی
دارچێو
دارکارچک
دارگوڵ
Back
داری بی چەرموو
داری بی چەرمگ
داری ددانئاژن
داری لیمۆ ترش
داری لیمۆ شیرین
داری هاڵه‌به‌ڵاڵوک
داری کاستانیه‌
داری کەوت
داریلانک
داش که‌له‌م
داماگ
دان حاجی لەک لەک
Back
دان دانۆکه‌
دان مەلووچک
داناره‌
دانارە
دانه‌قه‌تێ
دانه‌په‌نیره‌
دانه‌چۆله‌که‌
دانۆکە
دانۆکە قەڵا
دانەوێڵەی دێمی
داودی
دایکە و باوکە
Back
درزیلۆکه‌
درمه‌نه‌
درێڵێ
دلیغ
دلیق
دم گنکه‌
دمکانه‌
دمە رواسلە
دندک
دهمک
ده‌رزیلۆکه‌
ده‌رمانک
Back
ده‌رمه‌نه‌
ده‌ستخورێنه‌
ده‌سته‌شلک
ده‌ستڤانک
ده‌قده‌لاڤ
ده‌لوبیبه‌ر
ده‌م گه‌نکه‌
ده‌مه‌شێر
ده‌موکانه‌
ده‌ندووک له‌گله‌گ
ده‌وه‌قوڵاخی
ده‌ڵاو
Back
دورزیله‌
دورملک
دومبه‌ڵان
دوودووکه‌ره‌
دووسمۆرکە
دووسه‌ر
دووشان
دوولەپان
دووپشکه‌
دووڤ ڕۆڤی
دووگونه‌
دووەگەماڵ
Back
دووەگەماڵ
دوپه‌ڕه‌
دوڕێویله‌
دوک
دڕدووک
دڕه‌ سووچه‌
دڕوو
دڕوومامێلکه‌
دڕک
دڕکه‌ ئاسنینه‌
دڕکه‌ ئاڵه‌ت
دڕکه‌زه‌
Back
دڕکی عیسا
دڕکی مریەم
دڕکە ئاڵەت
دڕکە بەرزە
دڕکە خنجەر
دڕکە خەوە
دڕکە دەرزی
دڕکە پەرژین
دڕکە چەورە
دڕکە کەرانە
دڕکە کەرە
دڕکە کەوە
Back
دڕکە گورزە
دڕێله‌
دڕێڵە باخی
دڕە با
دڕە بووڵینە
دڕە دەوا
دڤری
دۆبه‌سه‌ره‌
دۆراخ
دۆره‌
دۆریخه‌
دۆشاومژە
Back
دۆشاوڵە
دۆپه‌له‌
دۆچ
دۆینه‌که‌رانه‌
دیقلۆک
دێرۆ
دێزڵ
دەرزیلە
دەرمانە ئازار
دەرمانە حەفوو
دەرمانە دیان
دەرمانە مارە
Back
دەرمانە گمێز
دەرمانە گوێ
دەسکێشی رێوی
دەم گەنکە
دەم گەنکە
دەمگەنکە
186 items found. © Kurdflora 2000 - 2020 in cooperation with Auriolus, contact
-